เทศบาลตำบลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน

กองช่าง

2013-8-13 17:37| ผู้เผยแพร่: admin| เข้าชม: 1497| ความคิดเห็น: 0

คำอธิบาย: กองช่าง
นายสมศักดิ์  เหมือนสด  
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายจีรศักดิ์  เกียรติอมรเวช  
นายช่างโยธาชำนาญงาน 


นางสาวราตรี  สีนวล  
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

งานกองช่าง

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบการที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย งานฌาปนกิจ

 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด

 งานสาธารณูปโภค    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา

 งานวิศวกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบคำนวณด้วยวิศวกรรม งานวางโครงการและการก่อสร้างวิศวกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม งานออกรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยด้านวิศวกรรม งบประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน สะพาน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน

 งานสัตวแพทย์   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่มาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งานป้องกันโรคติดต่อเชื้อหรืออันตราย หรือเหตุรำคาญจากสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์

ก่อนหน้า:กองคลังถัดไป:พรบ./พรก.

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ย่อย

Archiver|อุปกรณ์เคลื่อนที่|รายชื่อผู้กระทำผิด|Nongpruekan.go.th

GMT+7, 2019-5-24 19:51 , Processed in 0.054980 second(s), 14 queries .

Powered by PANANAT.COM

© 2013 Nongpruekan.com

ขึ้นไปด้านบน