ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง
และพสกนิกรชาวเทศบาลตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี