เทศบาลตำบลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน

กองคลัง

2013-8-13 17:37| ผู้เผยแพร่: admin| เข้าชม: 1469| ความคิดเห็น: 0

คำอธิบาย: กองคลัง

กองคลัง


ผู้อำนวยการกองคลัง

ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวางแผน บริหารจัดการระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับแนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

bungerd
นางสาวบุญเกิด  สระทองแก้ว 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้่างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญา โดยต้องกำกับและแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานด้านการเงินและบัญชี

นางสาวปราณี  อินทร์กุล 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้่างาน ซึ่งต้อง กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงานสูงในด้านงานวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
sanya
นายสัญญา  บุญตามทัน 
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้่างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญา โดยต้องกำกับและแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานด้านงานพัสดุ
นางสาวสุภาพ แผนสมบูรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้่างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญา โดยต้องกำกับและแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานด้านการเงินและบัญชี


 

ก่อนหน้า:สภาเทศบาลถัดไป:กองช่าง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ย่อย

Archiver|อุปกรณ์เคลื่อนที่|รายชื่อผู้กระทำผิด|Nongpruekan.go.th

GMT+7, 2020-1-29 10:02 , Processed in 0.051302 second(s), 22 queries .

Powered by PANANAT.COM

© 2013 Nongpruekan.com

ขึ้นไปด้านบน