เทศบาลตำบลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน

กองคลัง

2013-8-13 17:37| ผู้เผยแพร่: admin| เข้าชม: 1264| ความคิดเห็น: 0

คำอธิบาย: กองคลังผู้อำนวยการกองคลัง

bungerd
นางสาวบุญเกิด  สระทองแก้ว 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวปราณี  อินทร์กุล 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
sanya
นายสัญญา  บุญตามทัน 
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

งานกองคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานการจำหน่ายพัสดุ

 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

งานการเงินและบัญชี   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ

ก่อนหน้า:สภาเทศบาลถัดไป:กองช่าง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ย่อย

Archiver|อุปกรณ์เคลื่อนที่|รายชื่อผู้กระทำผิด|Nongpruekan.go.th

GMT+7, 2019-5-24 20:53 , Processed in 0.018330 second(s), 14 queries .

Powered by PANANAT.COM

© 2013 Nongpruekan.com

ขึ้นไปด้านบน